Technologia 2G sieci GSM.

Technologia 2G sieci GSM.

GSM jest standardem drugiej generacji 2G, który bazuje na funkcji dzielenia widma częstotliwości z wielodostępem oraz wykorzystaniem czasu TDMA. Time Division Multiple Access, tłumaczy się na język polski jako “wielodostęp z podziałem czasu”. Jest to technika, która umożliwia więcej niż jednemu użytkownikowi dostęp do medium transmisji. W tym przypadku, medium tym jest telefon, ale nie tylko, ponieważ współcześnie telefon, posiada zsynchronizowane z nim oprogramowanie systemowe.

PODSTAWY WYKORZYSTANEJ W GSM 2G TECHNOLOGII.

Wielodostęp z podziałem czasu TDMA, wykorzystuje dwa pojęcia: podział czasu oraz pojęcie wielodostępu. Różnica czasowa w dostępie do medium może być niewielka, jednak nie ma wątpliwości, że ma miejsce i istnieje. Widmo częstotliwościowe, które jest wykorzystywane w telekomunikacji, to zgodnie z definicją, rozkład natężeń składowych harmonicznych sygnału w funkcji ich częstotliwości. Zagadnienie widma częstotliwości dotyczy pojęć związanych ze sposobami przetwarzania sygnałów. Jak wspomniałam wcześniej 2G, to standard 2 generacji GSM. Standardem nazywamy zwykle rodzaj wspólnie ustalonego kryterium, które opisuje konkretne i najważniejsze cechy czegoś. W tym przypadku tym czymś, jest pojęcie normy i technologii wykorzystywanej przez 2G. Przypomnę, że skrót GSM oznacza Global System for Mobile Communications, wydany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych w 1989 roku.

27 LAT DZIAŁANIA SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ 2G.

Narodziny wspólnie przestrzeganej normy 2G, umożliwiły krajom europejskim korzystanie z sieci bezprzewodowych na terenie ich krajów, a także poza nimi. Unijny standard GSM, został przyjęty również przez wiele krajów mieszczących się poza Europą. Pomimo tego, że od dawna już dokonano wielu unowocześnień i zmian w sposobach telekomunikacji mobilnej, to abonenci 2G nadal korzystają z połączeń z lepiej wyposażonymi sieciami, dzięki podpisanym przez operatorów, umową roamingowym. Miało to miejsce po 1996 roku, kiedy to na rynek zostały wprowadzone kart GSM SIM, które dla operatorów sieci telekomunikacji, stanowią moduł identyfikacji abonenta. Roaming, pozwala sieciom bezprzewodowym na korzystanie z usług obcych sieci, z uwzględnieniem zasięgu danego operatora.

Wyłączanie sieci 2G, rozpoczęło się na świecie w roku 2016, kiedy to sieć Optus GSM obsługująca obszar Australii Zachodniej i jej Północne Terytorium, zapoczątkowało proces swojego zamykania. Jako pierwsza jednak, dokonała tego australijska sieć Telstra. Następnie na podobny ruch, zdecydowała się AT&T ze Stanów Zjednoczonych. Singapur całkowicie wyłączył usługi 2G w kwietniu 2017 roku.

Dodaj komentarz