Częste cyberataki podkreślają znaczenie globalnego bezpieczeństwa cybernetycznego

Częste cyberataki podkreślają znaczenie globalnego bezpieczeństwa cybernetycznego

  W maju na całym świecie miały miejsce dwa poważne ataki hakerskie, które miały ogromny wpływ na postrzeganie przez społeczeństwo rosnącego problemu z cyberprzestępczością. Częste ataki unaoczniły poważne wyzwania stojące przed globalnym cyberbezpieczeństwem.

  Pod koniec maja firma JBS z siedzibą w Brazylii, największa na świecie firma zajmująca się przetwórstwem mięsa pod względem sprzedaży, została zaatakowana przez oprogramowanie ransomware, w wyniku którego zamknięto większość zakładów przetwórstwa wołowiny i wieprzowiny w Stanach Zjednoczonych oraz zamknięto działalność w Australii. 31 maja w Ameryce Północnej i Australii przerwana zostaje produkcja wyrobów mięsnych, przez co konsumenci śpieszą się z zakupami, a presja na podaż mięsa rośnie.

  Wcześniej, największa firma zajmująca się rurociągami paliwowymi w Stanach Zjednoczonych, została zaatakowana przez hakerów, którzy również sparaliżowali dostawy paliwa w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych na kilka dni.

  Te dwa przypadki to tylko wierzchołek góry lodowej globalnych cyberataków. Według statystyk firm zarządzających IT, tylko w maju 2021 r. na całym świecie odnotowano 116 milionów rekordów naruszeń danych sieciowych i cyberataków, w porównaniu ze 100 milionami w kwietniu, a 40% z nich zostało wywołanych przez oprogramowanie ransomware.

  Śledzenie danych z bazy danych “krytycznych ataków ransomware infrastruktury krytycznej” uruchomionej przez Temple University w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że tego typu przypadki gwałtownie wzrosły na całym świecie w ostatnich latach. W latach 2019-2020 ponad połowę łącznej liczby takich przypadków zgłoszonych w ciągu ostatnich siedmiu lat, stanowiły przypadki cyberwyłudzeń przeciwko infrastrukturze krytycznej. Wśród nich placówki rządowe, placówki medyczne i wydziały edukacji znalazły się w pierwszej trójce pod względem częstości występowania wymuszeń cybernetycznych.

  Według raportu opublikowanego przez Imperva cyberataki spowodowały dużą liczbę wycieków danych. Od 2017 r. liczba rekordów danych wyciekających w ramach globalnych cyberataków wzrasta średnio o 224% rocznie.

  Ludzkość wkroczyła w erę cyfrową: wraz z ciągłym doskonaleniem cyfryzacji kluczowej infrastruktury coraz więcej usług jest dostarczanych przez sieć, coraz więcej przedsiębiorstw przenosi swój biznes do chmury, a zależność człowieka od sieci rośnie. . Jednocześnie nacisk na bezpieczeństwo informacji pozostaje w tyle za usługami cyfrowymi, co spowodowało wzrost podatności cyfrowych systemów biznesowych, a to prowadzi do coraz większej liczby ataków sieciowych i incydentów wycieku danych.

  Ochrona cyberbezpieczeństwa jest wspólnym obowiązkiem społeczności międzynarodowej. Społeczność międzynarodowa musi współpracować, aby rządzić, aby zbudować pokojową, bezpieczną, otwartą i współpracującą cyberprzestrzeń.

Dodaj komentarz