Able Bits. Inteligentny dodatek do pracy z arkuszami Google.

Able Bits. Inteligentny dodatek do pracy z arkuszami Google.

Jeśli często korzystasz z Arkuszy Google, na pewno przyda ci się dodatek w postaci Able Bits – Power Tools. Jest to narzędzie, które oferuje użytkownikom ponad 30 rozwiązań, sprawdzających się w trakcie pracy z arkuszami. Able Bits, zmniejsza liczbę wykonywanych przez nas kliknięć, związanych z powtarzającymi się zadaniami, których wymaga uporządkowanie arkuszy kalkulacyjnych w jak najkrótszym czasie. Funkcje Ablebits, pomogą ci ujednolicić i podporządkować dane.

Wśród dodatków programu, znajdziesz te, które usuwają duplikaty, porównują i przeglądają arkusze, importują zakresy z wielu arkuszy, scalają komórki, znajdują i zastępują dane, sumują i liczą kolorowe komórki, generują liczby i inne rekordy. Dołączone są również narzędzia tekstowe, które umożliwiają zmianę wielkości liter, dodawanie i usuwanie ciągów i znaków, przycinanie białych znaków i dzielenie tekstu na kolumny.

Power Tools programu Able Bits, przechowują są pod ręką historię ostatnich, zastosowanych przez nas operacji. Dzięki temu można szybko, ponownie zastosować wykonane wcześniej działania, do innego zakresu obliczeniowego. Preferowane oraz najczęściej używane przez nas funkcje, możemy określić jako wybrane i tym samym, uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie i czasie pracy. Dodatek Google Able Bits, umożliwia także zapisanie całego zestawu opcji, by dzięki temu łatwiej znaleźć duplikaty lub scalić dwie tabele ze sobą, przy pomocy jednego kliknięcia.

Twórcy Able Bits, zachęcają do odwiedzenia swojej oficjalnej strony, która znajduje się pod adresem internetowym https://www.ablebits.com/google-sheets-addons.php , proponując nam jednocześnie opcję, skorzystania z 30 dni bezpłatnego użytkowania programu.

Wszystkie narzędzia Able Bits, są podzielone na 10 kategorii, oto najważniejsze z nich:

INTELIGENTNY PASEK NARZĘDZI, który wyposażony jest w zaawansowane wyszukiwanie i możliwość zamiany. Inteligentny pasek narzędzi przeszukuje wartości, wzory, linki, błędy i notatki. “Suma i Policz”, to przycisk, który sumuje i zlicza wszystko co umieścimy w kolorowych, wyróżniających się komórkach arkusza kalkulacyjnego.

Pasek może zmieniać wielkość liter oraz na wiele innych sposobów, wprowadzać korektę dostępnego mu tekstu. Pozostałe jego narzędzia, umożliwiają usuwanie pustych wierszy i kolumn, odwracanie danych, (od)zamrożenie górnych wierszy i lewych kolumn arkusza, rozłączenie wszystkich lub wybranych przez nas jego komórek, automatyczne obliczanie wszystkich wpisanych liczb oraz zastosowanie funkcji Tabele Unpivot. Jak widać, pasek narzędzi aplikacji Ablebits, wydaje się działać naprawdę inteligentnie.

DUPLIKOWANIE I PORÓWNYWANIE DANYCH, polega m.in. na tym, że program wyszukuje, a następnie usuwa duplikaty z dowolnej kombinacji kolumn w arkuszu. Porównuje dwie kolumny lub arkusze ze sobą, po to by wyeliminować ewentualne duplikaty, z wprowadzonych przez nas wcześniej danych. Able Bits, może również zaznaczyć powtarzające się dane i unikaty, skopiować,a następnie przenieść je w inne, wybrane przez nas miejsce arkusza pracy. Dla użytkowników, dostępna jest też funkcja identyfikacji duplikatów, w kolumnie statusu.

NARZĘDZIE POŁĄCZ I ROZŁĄCZ ARKUSZE. Dzięki niemu, możemy scalić komórki w rzędach, kolumnach lub w całym zakresie jaki dotyczy arkusza i zachować jednocześnie, wszystkie jego rekordy. Funkcja Połącz i rozłącz aplikacji, pozwala na scalenie dwóch arkuszy według kolumn kluczowych, połączenie ze sobą zduplikowanych wierszy oraz tych, które zawierają unikalne dane, odnoszące się do tego samego rekordu. A także na połączenie danych z wielu arkuszy w jeden obszar roboczy, jedynie na podstawie nagłówków kolumn.

PRACA Z TEKSTEM w programie Able Bits, polega na tym, że po pierwsze: możemy dodać tekst w zależności od jego pozycji, tj. na początku lub na końcu wybranych komórek, przed lub po określonym tekście oraz w każdej wybranej, potrzebnej nam pozycji arkusza. Aplikacja, bezproblemowo usuwa niechciane dane, pozbywając się wszelkich znaków lub całych ich ciągów, w zakresie kolumny czy też wiersza.

Program, przetwarza dane za pomocą narzędzi jednoetapowych, udostępnia zestaw funkcjonalnych opcji pod nazwą “Podziel”, działa na wartościach losowych, dysponuje zestawem narzędzi do formuł, czyści arkusze Google według ich typu i konwertuje formaty danych. Każda z wymienionych funkcji, rozbita jest pod względem swojego zakresu na szereg drobniejszych działań, których głównym celem jest satysfakcjonująca praca użytkownika na obszarze kalkulacyjnym arkuszy Google.

Dodaj komentarz