Centralizacja systemu zarządzania siecią

Centralizacja systemu zarządzania siecią

Powody decyzji o wykorzystaniu tego rodzaju usług często leżą też w obszarze kadrowym – wielu organizacji nie stać na utrzymywanie etatowych specjalistów, którzy byliby w stanie samodzielnie zadbać o sprawne działanie organizacji w obszarze wykraczającym poza tzw. core business firmy.

Sieć zarządzana przez operatora

Idea Managed WLAN zakłada scedowanie na dostawcę kwestii związanych z zaprojektowaniem, uruchomieniem oraz sprawnym funkcjonowaniem bezprzewodowej sieci WiFi. Są to usługi realizowane w sposób profesjonalny, oparty na najlepszych praktykach branżowych i – nieosiągalnych dla większości organizacji – doświadczeniach operatora.

Dostawca usług Managed WLAN odpowiada za analizę potrzeb, przygotowanie projektu i rozwiązania funkcjonalnego projektu technicznego i działanie infrastruktury WLAN we wszystkich, określonych przez klienta lokalizacjach. Wartym odnotowania jest fakt, że sieć MWLAN może zostać uruchomiona zarówno w lokalizacji firmy klienta i na potrzeby konkretnej organizacji oraz pracowników, jak i udostępniona dla odbiorców końcowych – przykładowo klientów galerii handlowej.

Wysokie kompetencje

Usługi Managed WLAN są oparte na idei centralizacji systemu zarządzania siecią. Taki model gwarantuje dużą elastyczność sieci bezprzewodowej i pozwala zdalnie dokonywać zmian w konfiguracji poszczególnych punktów dostępowych. Możliwa jest łatwa zmiana uprawnień dostępu do sieci WiFi, sposobu szyfrowania i limitów przesyłanych danych, czy podziału pasma.

Wyraźnie podkreślić należy, że to na dostawcy usług zarządzalnych spoczywa odpowiedzialność za konfigurację urządzeń sieciowych i działanie infrastruktury WLAN. Operator odpowiada za usuwanie awarii i gwarantuje określoną dostępności sieci na mocy umowy SLA. Klient zachowuje oczywiście pełny wgląd w parametry konfiguracji oraz statystyki dotyczące działania sieci bezprzewodowej. Monitoring działania sieci jest możliwy za pośrednictwem specjalnego, dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej, panelu administracyjnego.

Standardowe technologie

Od strony technologicznej usługi Managed WLAN bazują na powszechnych technologiach i standardach sieciowych. Transmisja danych, w zależności od konfiguracji, odbywa się w dostępnych publicznie pasmach częstotliwości 2, 4 GHz lub 5 GHz. Instalowane we wskazanych lokalizacjach punkty dostępowe obsługują transmisję danych w oparciu o standardy 802.11 b/g/n/ac, co przekłada się na możliwość obsłużenia szerokiej gamy urządzeń klienckich. Oczywiście istnieje możliwość włączenia mechanizmów szyfrowania przesyłanych bezprzewodowo informacji – obsługiwane są m.in. mechanizmy WPA/WPA2. Ze względów bezpieczeństwa oraz na potrzeby ewentualnych audytów operator często przechowuje także informacje dotyczące łączących się z siecią urządzeń. Transmisja danych pomiędzy poszczególnymi punktami dostępowymi sieci MWLAN, a infrastrukturą operatora opiera się na szyfrowanych połączeniach tunelowanych.

Dodaj komentarz